Category Archives: เมนูอร่อย>หน้าแรก

กล้วยทอดหรือกล้วยแขก

ส่วนผสม :           แป้งกล้วยทอด   1000 กรัม           […]

แป้งทอดกรอบ รส เคนตั๊กกี้

ส่วนผสม : แป้งทอดกรอบ รสเคนตั๊กกี้ ขนาด 100 กรัม ไก่ทอด […]

แป้งทอดกรอบ รสไก่เกาหลี

ส่วนผสม :แป้งทอดกรอบ รสไก่เกาหลี ขนาด 100 กรัม ไก่ 100 […]

แป้งทอดกรอบ รส เผ็ดซี๊ด

ส่วนผสม :แป้งทอดกรอบ รสเผ็ดซี๊ด ขนาด 100 กรัม ไก่ 200 ก […]

แป้งทอดกรอบ รส สามเกลอ

ส่วนผสม : แป้งทอดกรอบ รสสามเกลอ ขนนาด 100 กรัม ไก่ 200 […]

ไก่ทอดเคนตั๊กกี้

ส่วนผสม : สะโพกไก่ 3 – 4 ชิ้น แป้งทอดกรอบ “ครัววังทิพย์ […]

โดนัททอดมันกุ้งชีส

ส่วนผสม : กุ้งแกะเปลือก 500 กรัม มันหมูสับละเอียด 50 กร […]