Category Archives: เมนูอร่อย

กล้วยทอดหรือกล้วยแขก

ส่วนผสม :           แป้งกล้วยทอด   1000 กรัม           […]

แป้งทอดกรอบ รส เคนตั๊กกี้

ส่วนผสม : แป้งทอดกรอบ รสเคนตั๊กกี้ ขนาด 100 กรัม ไก่ทอด […]

แป้งทอดกรอบ รสไก่เกาหลี

ส่วนผสม :แป้งทอดกรอบ รสไก่เกาหลี ขนาด 100 กรัม ไก่ 100 […]

แป้งทอดกรอบ รส เผ็ดซี๊ด

ส่วนผสม :แป้งทอดกรอบ รสเผ็ดซี๊ด ขนาด 100 กรัม ไก่ 200 ก […]

แป้งทอดกรอบ รส สามเกลอ

ส่วนผสม : แป้งทอดกรอบ รสสามเกลอ ขนนาด 100 กรัม ไก่ 200 […]